Příběh Fany a Sputnika

Animovaný film pro děti — Fany a pes

Fany a pes jsou on-line

Aerovod → www.aerovod.cz/katalog/fany-a-pes DaFilms → dafilms.cz/film/11781-fany-a-pes

Lipsko 1989

Lipsko 1989. Dvanáctiletá Fany se s láskou stará o Sputnika, psa její nejlepší kamarádky Sophie, která odjela s maminkou na letní prázdniny do Maďarska. Na začátku školního roku se však Sophie do třídy nevrátila… jako mnoho jiných uprchla s maminkou na Západ. Fany se odvážně vydává kamarádku hledat, Sputnika vrátit. Stane se tak svědkem pohnutých událostí, které změní budoucnost celé země.

Sophie se neobjeví ve třídě

Sophie se neobjeví ve třídě ani první školní den. Když se Fany ze západních zpráv dozvídá, že stále více lidí využívá své dovolené v Maďarsku k útěku na Západ, zmocní se jí zlé tušení: Sophie s maminkou chtějí v Maďarsku zůstat, aby odtamtud rovněž uprchly do Západního Německa! Fany to chce přesně zjistit a vyšplhá se i se Sputnikem do domečku na stromě. Odtamtud se troufalým manévrem dostane přes balkon do Sophiina bytu.

A opravdu: byt je celý vyklizený. Najednou se objeví dva lidé od Stasi a Fany se musí schovat pod Sophiinu postel. Zatímco oba muži slídí po bytě a mluví o útěku z republiky, Fany pochopí: Sophie už se nevrátí. Přitom zrovna teď by svou nejlepší kamarádku tak potřebovala.

Fany se rozhodne

Fany se rozhodne, že to zkusí na vlastní pěst a jde si sama zamluvit cestu do Maďarska. V cestovní kanceláři ji odkážou na druhý den. Před dveřmi pak potká svého spolužáka Bélu. Ten si myslí, že spíš, než jednoduše utéct je třeba se pokusit tady v NDR něco změnit. Když ho Fany doprovodí do kostela sv. Mikuláše, pochopí, co tím Béla myslí. Lidé tam spolu diskutují a chtějí bojovat za svou svobodu. Fany takový pokojný protest překvapí. O to víc je v šoku, když po bohoslužbě dojde před kostelem ke srocení a srážkám s příslušníky Stasi. Fany je při tom a natočí ji západoněmecká televize. Večer je vidět ve zprávách – ke zděšení rodičů.

Ve škole to všichni samozřejmě viděli, i soudružka učitelka Liesegangová. A tak se Fany snaží na sebe neupozorňovat. Když ale učitelka Liesegangová označí demonstranty za chuligány a výtržníky, nemůže si pomoct a otevřeně jí odporuje. A to je skandál! Učitelka Fany hrozí, že jí vyloučí z plánovaného třídního výletu. Fany má proti sobě celou třídu. Jen Béla obdivuje její odvahu.

Společně naleznou cestu k hranici

V den odjezdu na třídní výlet odvede Béla učitelčinu pozornost a Fany se podaří propašovat Sputnika do autobusu. Béla jí daruje kompas, aby našla cestu na Západ. Z ubytovny, kam dorazili, vyleze Fany ještě té noci i se Sputnikem, kterého ukryla v komoře, z okna a vydá se temným lesem na cestu. Jde s ní nakonec i Béla, který ji nechce na tohle nebezpečné dobrodružství vyslat samotnou. Společně naleznou cestu k hranici. Když z podrostu u hraničního plotu vyrazí zajíc, spustí se u takzvaného ochranného valu poplašné zařízení. Sputnik se snaží zajíce dohnat, Fany běží za ním a je zadržena pohraničníkem. Muž je v šoku, když před sebou uvidí dítě. Důstojníka, který pak Fany za přítomnosti tajného od Stasi vyslýchá, to však neobměkčí. Fany musí strávit noc v chladné cele a následujícího rána je předána spolu se Sputnikem soudružce učitelce Liesegangové. Celá třída musí odjet z výletu dřív a s Fany se zachází jako s malomocnou.