Postavy

Animovaný film pro děti — Fany a pes

Fany

Chytrá a zvídavá dívka s vyvinutým smyslem pro spravedlnost. Je jí dvanáct let, žije v Lipsku, a chodí do šesté třídy. Sama umí přemýšlet o tom, co se kolem ní děje, a neostýchá se vyslovit svůj názor. Rozumí se tudíž samo sebou, že u nové, přísné a režimu oddané třídní učitelky není právě oblíbená.


Sputnik

Sofiin hnědobílý teriér. Je velmi živý a hravý, pravý uzlíček energie. Od odjezdu Sofie do Maďarska bývá často smutný a velmi ji postrádá.


Sofie

Dvanáctiletá, veselá, impulzivní dívka a nejlepší kamarádka Fany. Jsou to nerozlučné přítelkyně. Sofiin pes Sputnik ji vroucně a vášnivě miluje. Když Sofie v létě odjíždí s maminkou Katy do Maďarska, nemá o matčiných plánech emigrovat na Západ ani tušení. Jinak by neodjela a rozhodně by nikdy neopustila Sputnika.


Béla

Nový spolužák Fany. Jeho otec se angažuje v církvi a v hnutí pro ochranu životního prostředí. Ve škole je to známo a nevidí to rádi. To, že Béla jako jediný ve třídě nepatří k pionýrům, masové politické organizaci pro děti, z něho definitivně činí outsidera. Zejména učitelé s ním z toho důvodu často zacházejí nespravedlivě, on si z toho ale nic nedělá.


Klaus

Pětatřicátník Klaus je tatínek Fany. Rodina je pro něho nejdůležitější, svou ženu a děti miluje nade vše. Vydělává si jako učitel hudby, což ho občas trápí, protože původně chtěl hrát ve velkém orchestru. O politické situaci své vlasti se snaží přemýšlet co nejméně.


Jůlie

Maminka Fany Jůlie je rozvedená třicátnice, pragmatická a přímá žena. Původně chtěla studovat medicínu, ale na studia se nedostala. Místo aby zatrpkla, absolvovala školu pro zdravotní sestry. Má svou práci ráda, ale ta z ní udělala přísnou ženu a realistku. Stejně jako mnoho jejích přátel a známých vidí NDR kriticky, politicky však aktivní není. Ovšem události v Maďarsku a v Praze roku 1989 na ni rovněž dolehnou: neměli by se s Klausem pokusit téhle možná neopakovatelné šance na svobodný život pro sebe a své děti využít?


Soudružka učitelka Liesegangová

Nová, asi padesátiletá třídní učitelka Fany. Jako představitelka vládnoucího systému si hluboce osvojila učení a názory Jednotné socialistické strany Německa SED. Nikdy by neuznala, že z ideálů socialismu v NDR mnoho nezůstalo a že vládci myslí už jen na udržení svých privilegií. Čím víc hrozí, že NDR se na podzim 1989 rozpadne, tím zoufaleji a vytrvaleji se drží svých frází, dogmat a rituálů. Stále víc cítí, že ideologické ledy pukají, ale nemá nic jiného, v co by věřila. S odpadlíky zachází přísně a nespravedlivě. Fany i Béla to zřetelně pociťují na vlastní kůži…